Advies, analyse en opleiding

Strategisch advies, analyse van keuzes in beleid, market access training, vergoedingsdossiers, seminars, symposia en adviesraden zijn voorbeelden van hoe de expertise van Lysiac kan worden ingezet.

Expertise, inzicht en netwerk

Lysiac zorgt voor relevante informatie, strategisch inzicht en het netwerk om op basis van gemeenschappelijke ambities succesvol te zijn.

 

Op het gebied van toegang tot nieuwe behandelingen werkt Lysiac met betrokken partijen zoals bedrijven, patiënten, overheid, zorgverzekeraars, apothekers, artsen en ziekenhuizen. Bij verschillende partijen spelen vaak verschillende belangen. De verschillende belangen moeten niet ontkend worden, maar overbrugd om te komen tot gemeenschappelijke doelstellingen.

 

Lysiac is gespecialiseerd in de aspecten rondom toegang tot behandelingen: market access, HTA, vergoeding, financiering, budgetten, prijzen , tarieven en health economics. Ondanks procedurele verschillen tussen intramuraal en extramuraal, geneesmiddelen, weesgeneesmiddelen, biotech producten, ATMP’s, diagnostica en medische hulpmiddelen, komen de algemene beleidsprincipes overeen. Lysiac werkt zowel aan de ontwikkeling en invoering van dit beleid als aan de toepassing ervan in de praktijk.