Inzicht in grote lijnen

Zowel het overzicht van de grote lijnen als de gedetailleerde kennis van de verschillende procedures zijn van belang om toegang tot behandelingen te kunnen realiseren. Lysiac ontwikkelt hiervoor schema’s die worden gebruikt bij de uitleg hierover.

 

Kennis van details

De schema’s van Lysiac zijn een interpretatie en geven een vereenvoudigd overzicht van de stappen in de procedures die te maken hebben met het vergoedingen- en bekostigingssysteem. Ook de pakketcriteria (noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid) die de basis vormen bij een vergoedingsbesluit, hebben hierin een plek. De schema’s worden door Lysiac gebruikt ter ondersteuning van uitleg en het krijgen van inzicht over huidig beleid, de uitwerking daarvan in de praktijk en de visie op toekomstig beleid. Dit vormt de basis voor weloverwogen strategische keuzes en beslissingen van een organisatie. 

 

Beleid en praktijk zijn voortdurend in ontwikkeling en daarmee ook de schema’s van Lysiac. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en Lysiac is niet aansprakelijk voor interpretaties door anderen van deze schema’s.

 

/ Schema overzicht systemen
/ Toelichting op Mosaic model: voor betere toegang tot behandelingen