Expertise, inzicht en netwerk

De brede ervaring en aanvullende achtergronden van Bart van der Lelie en Evelien Yap geven Lysiac een stevige basis. Deze gedegen expertise en kennis zijn cruciaal voor inzicht en hoogwaardig direct advies.

Team

Als directieteam zetten Evelien en Bart hun kennis en ervaring in voor projecten waarbij meerdere experts betrokken worden. Afhankelijk van het project wordt met Lysiac een (internationaal) team samengesteld. 

 

/    Drs. L.G. (Bart) van der Lelie  is gespecialiseerd in beleid, media en politiek in de gezondheidszorg.

 

/   Drs. Evelien Yap, apotheker, is gespecialiseerd in market access en vergoedingsvraagstukken. 

 

Lysiac heeft expertise op het gebied van beleid en praktijk rondom de toegang tot geneesmiddelen en andere behandelingen. Juist als de vraag complex is en er meer nodig is dan het volgen van de gebaande paden, is het van belang dat er samengewerkt wordt met andere belanghebbende partijen, dat er creatief en oplossingsgericht wordt nagedacht en dat er voldoende expertise in huis is. Door samen te werken met partners met aanvullende expertise en in een breed (internationaal) netwerk kan snel worden ingespeeld op de vraag en met een deskundig team gewerkt worden aan oplossingen.

 

In Europees verband wordt in toenemende mate samengewerkt op het gebied van HTA, farmaco-economie, pakketbeoordeling, horizon scanning, prijzen en onderhandelingen. Nederland speelt een belangrijke rol in dit soort ontwikkelingen, zoals ook blijkt uit de geagendeerde onderwerpen tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap van VWS in 2016 en het secretariaatschap van EUnetHTA door Zorginstituut Nederland vanaf 2016.

 

width=680

 

De betrokkenheid van Lysiac bij deze ontwikkelingen is groot, niet alleen door te volgen wat er gebeurt, maar ook door deelname aan overleggen en bijeenkomsten, zoals die van EUnetHTA.